همزمان با سالروز میلاد خجسته حضرت علی ابن موسی الارضا(ع) طبق سنوات گذشته جشن باشکوهی توسط هیئت علی ابن موسی الرضا(ع) در جوار بارگاه مطهر  رضوی مسجد ملا حیدر از ساعت ۹ الی ۱۲ صبح یکشنبه روز میلاد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) با حضور پرشکوه اهالی ولدان و هیئت های مذهبی اصفهان ، آباده ، تهران و سایر زائران و ...