در حاشیه دیدار دبیرکل دپارتمان رفاه، سلامت عمومی و خانواده وزارت بهداشت کشور  بلژیک خانم کارینه ویکنزد (موکینز) و هیئت همراه خانم دکتر کارین بونن مسئول هماهنگی مراقبت های وزارت بهداشت بلژیک و آقای فابیان دومینگز نماینده دولت فلاندر در اروپا و مسئولان بهداشت از مرکز جامع سلامت ولدان ، مشکلات این مرکز ...