صبح امروز پایگاه اورژانس ۱۱۵ ولدان با حضور مسئولان شهری آقای علیرضا نصر اصفهانی نایب رئیس شورای شهر اصفهان، شهردار منطقه دو آقای کیهانی و معاونین،  دکتر راستین رئیس اورژانس اصفهان ومسئولان ارشد اورژانس اصفهان ،دکتر شیرانی معاونت پشتیبانی مرکز بهداشت شماره دو اصفهان و جمعی از اهالی منطقه و محله  و خانواده بانی این مرکز مرحوم حاج حسن عباسی برگزار شد و این  پایگاه رسما شروع به فعالیت کرد . لازم به ...