انتقال کارگاههای موزاییک سازی همکاری همه سازمان های مربوطه را می طلبد

شهردار منطقه ۲ اصفهان:
انتقال کارگاههای موزاییک سازی همکاری همه سازمان های مربوطه را می طلبد

خبرگزاری
ایمنا: شهردار منطقه ۲ اصفهان با بیان این که تمامی سازمان های مربوطه
باید در انتقال کارگاهها همکاری داشته باشند، اظهار داشت: بر اساس قانون
مشاغل مزاحم می بایست در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر ایجاد شود از این رو جانمایی
زمین در این محدوده از حیطه اختیارات شهرداری خارج است.

 به گزارش ایمنا، محمد فیض با بیان مطلب فوق گفت:
انتقال کارگاههای موزاییک سازی کار یک روز و دو روز نیست و شهرداری نمی
تواند به تنهایی جابه جایی این کارگاههای مزاحم را انجام دهد.
وی با
بیان این که تمامی سازمان های مربوطه باید در انتقال کارگاهها همکاری داشته
باشند، افزود: بر اساس قانون مشاغل مزاحم باید در شعاع ۵۰ کیلومتری شهر
ایجاد شود از این رو جانمایی زمین در این محدوده از حیطه اختیارات شهرداری
خارج است.
شهردار منطقه ۲ اصفهان با اشاره به این که ۱۹۰ خانوار از این
کارگاهها ارتزاق می کنند، تصریح کرد: لازم است، به صورت زیربنایی و با
همکاری سازمان‌های مرتبطه از جمله استانداری ،اداره کشاورزی ، پلیس راهور ،
شهرداری و مسکن و شهرسازی و محیط زیست هر چه سریعتر محل مناسبی در خارج از
شهر با کاربری مناسب در نظر گرفته شود.
فیض با تاکید بر این که
کارگاههای موزاییک سازی از لحاظ زیست محیطی سلامت شهروندان این محدوده را
تهدید می کند، خاطرنشان کرد: شهرداری به منظور فراهم کردن آسایش شهروندان
از هیچ کمکی دریغ نمی کند تا این معضل زیست محیطی در این منطقه رفع شود